Как да подменим рафта (3)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


ПОДВИЖНИ РАФТОВЕ

Стените на хладилното отделение са оборудвани с поредица от пътеки, така че рафтовете да могат да бъдат разположени по желание.

За да осигурите правилна циркулация на въздуха, не премествайте стъкления рафт над чекмеджето за зеленчуци