Как да подменим рафта (1)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Как да подменим рафта


За да премахнете някой от рафтовете от релсовото отделение, преместете рафта на мястото, където изрезът на дървения рафт е точно под пластмасовия стълб и след това го повдигнете нагоре и навън.

За да подмените рафта, повторете описаните по-горе стъпки в обратен ред