Сменете чекмеджето с много врати 7KL

Последно актуализиран 26.2.2021 г. 5:55

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

Отстраняване на долни кошнициОбратна процедура за връщане на чекмеджето обратно