Подмяна на чекмеджета GreenZone

Последно актуализиран 28.9.2023 г. 9:27

Преди каквато и да е операция по поддръжка, деактивирайте уреда и извадете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте, когато местите уреди, за тежки уреди са необходими двама души, за да ги преместите.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, имайте предвид, че самостоятелният ремонт или непрофесионалният ремонт може да има последици за безопасността, ако не се извърши правилно

Чекмедже GreenZone

В долната част на хладилната част има изтеглящо се чекмедже.

Стъкленият рафт на GreenZone е снабден с устройство, което регулира уплътняването му и може да се използва за управление на влажността в чекмеджето.

Премахване на чекмеджето GreenZone

Препоръчително е да изпразните чекмеджето, преди да го извадите от хладилника.

За да премахнете чекмеджето:

1. Издърпайте чекмеджето от хладилника.

2. Повдигнете предната част на чекмеджето.

3. Издърпайте чекмеджето, докато го повдигате.

За да премахнете стъкления капак на чекмеджето GreenZone:

1. Отключете страничното захващане от двете страни едновременно.

2. Издърпайте опората на стъкления рафт към себе си.