Как да сменим чекмеджето (5)

Последно актуализиран 26.2.2021 г. 5:55

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Кошници с фризер и хладилно отделение

СТЪПКА 1 Издърпайте кутията напред.

СТЪПКА 2 Когато щракне върху водачите на ролката, дръпнете предната част нагоре, за да я свалите.

※ Следвайте обратния ред, когато сглобявате резервната.