Инсталиране и подмяна на филтър CleanAir+

Последно актуализиран 29.9.2023 г. 10:52

Филтърът CleanAir+ е филтър с активен въглен, който абсорбира лошите миризми и ви позволява да запазите най-добрия вкус и аромат за всички хранителни продукти без риск от кръстосано замърсяване с миризми.

Боравете внимателно с въздушния филтър, за да не надраскате повърхността му.

При доставка въздушният филтър е в найлонова торбичка, за да се запази ефективността.

Инсталирайте въздушния филтър преди да активирате уреда.

1. Разопаковайте въздушния филтър от пластмасовата торбичка.

2. Отворете пластмасовия корпус и поставете нагънатата повърхност върху решетката, като поставите филтъра в маркираната зона на решетъчната повърхност.

3. Задръжте филтъра надолу, докато затваряте пластмасовия корпус, докато чуете щракване.

4. Отстранете горния стъклен рафт от отделението на хладилника. Поставете пластмасовия корпус с въздушния филтър от лявата страна на стъкления рафт.

5. Поставете стъкления рафт обратно в отделението на хладилника. Внимавайте да не ударите филтъра, когато поставяте стъкления рафт.

Смяна на въздушен филтър

1. Отворете пластмасовия корпус.

2. Издърпайте използвания въздушен филтър.

3. Разопаковайте новия въздушен филтър от пластмасовата торбичка и го поставете в чекмеджето.

4. Затворете пластмасовия корпус.

5. След смяната на филтъра натиснете бутона за аларма Filter Reset на контролния панел, за да изключите предупреждението.

За най-добра работа поставете пластмасовия корпус на правилното място (вляво от стъкления рафт) и сменяйте въздушния филтър на всеки 6 месеца.

Въздушният филтър е консуматив и като такъв не се покрива от гаранцията. Можете да закупите нови въздушни филтри от вашия местен дилър.