Смяна на рафта на вратата (V)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


ПРОМЯНА НА РАФТА НА ВРАТАТА

Внимателно издърпайте рафта нагоре с две ръце, без да огъвате или усуквате рафта.

Когато рафтът не съдържа подробности за сглобяването от дясната и лявата страна, можете да извадите рафта, като дръпнете към себе си