Как да сменя дръжката на вратата (7DW)

Последно актуализиран 25.2.2021 г. 10:04

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Дръжки на вратите на фризера и хладилника

СТЪПКА 1 Дръжте здраво дръжките на вратата и издърпайте право нагоре с щракване

СТЪПКА 2 Поставете нова дръжка на вратата.

Подравнете жлеба на опората на дръжката и скобите на вратата

СТЪПКА 3 Задръжте опорите на дръжката и щракнете надолу.

※ Може да се използва чук с гумена или мека глава за закрепване на щракването