Как да сменим уплътнението (6)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

КАК ДА СЪМЕНИТЕ УПЛОТНЕНИЕТО

 

СТЪПКА 1 Издърпайте уплътнението от 4 ъгъла. (Започнете от ъгъла.)

СТЪПКА 2 Отстранете уплътнението от всяка страна

СТЪПКА 3 Поставете ново уплътнение и го поставете от 4 ъгъла.

Уверете се, че кракът на уплътнението (форма на куката) е натиснат изцяло в седалката на уплътнението (жлеба на облицовката на вратата).

Уверете се, че уплътнението е добре подравнено със седалката на уплътнението.

След като затворите вратата, уверете се, че уплътнението е добре закрепено към вратата.