Как да сменим уплътнението (2)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

КАК ДА СЪМЕНИТЕ УПЛОТНЕНИЕТО

1) Натиснете блокировката на вратата от двете страни


2) Издърпайте вратата и я сменете с нова3) Издърпайте уплътнението от единия ъгъл и след това го издърпайте леко от всяка страна

Предупреждение за монтаж! Уплътнението има посока на монтаж:

Фигура вляво: Натиснете всички страни на уплътнението, за да намерите страната без магнит (бихте почувствали страната без магнит по-мека от останалите).

Фигура вдясно : Страната без магнит трябва да се монтира отстрани на вратата с двата най-дълги ъгъла (ъгъл, закръглен в червено)