Как да сменим уплътнението (1)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Как да смените пантите

ИНСТРУМЕНТИ:

6 × 300 отвертка с кръстосана глава


Етап 1

Легнете внимателно върху стъклената врата върху мека защита

Стъпка 2

Издърпайте уплътнението от 4 ъгъла.

Инсталирайте нов.

Инсталиране на уплътнение
Стъпка 3

Започнете инсталацията от ъгъла


Стъпка 4

Уверете се, че кракът на уплътнението е натиснат изцяло в седалката на уплътнението.


Уверете се, че уплътнението е добре подравнено със седалката на уплътнението.

Стъпка 5

Прикрепете отново вратата с шкафа, уверете се, че уплътнението е добре закрепено към вратата