Как да сменим вратата (2)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

КАК ДА СЪМЕНИТЕ ВРАТАТА

1) Натиснете блокировката на вратата от двете страни


2) Издърпайте вратата и я сменете с новаПредупреждение: След като инсталирате новата врата, затворете двете блокировки, за да избегнете падането на вратата.