Как да сменим вратата (1)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Как да смените пантите

ИНСТРУМЕНТИ:

6 × 300 отвертка с кръстосана глава


Етап 1

Легнете продукта на равна мека повърхност или под.

Стъпка 2

Разхлабете 4 винта на долната панта и свалете долната панта.


Стъпка 3

Отстранете внимателно вратата и я заменете с нова стъклена врата


Стъпка 4

Прикрепете отново долната панта и закрепете 4 винта, след което оставете устройството поне 12 часа преди употреба