Как да подменим вратата (H)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Как да смените пантите

ИНСТРУМЕНТИ:

6 × 300 отвертка с прорези     

6 × 300 отвертка с кръстосана глава     

8 мм вътрешен шестоъгълник


Етап 1

Наградете горната страна на долния капак на пантата.

Стъпка 2

Свалете капака на шарнира


Стъпка 3


Наградете горния капак на пантата с отвертка.

Стъпка 4

Развийте горната част на пантата.

Стъпка 5

Извадете вратата

Обърнете горните процедури за преинсталиране на панти и врати, но моля, обърнете внимание на точките по-долу


Етап 1

Уверете се, че уплътнението е правилно закрепено

Стъпка 2

Уверете се, че вратата е успоредна на шкафа