Информация за продукта

Поддържайте плота си чист и функциониращ по най-добрия начин, като отстранявате остатъците от храна с нови ножчета за стъргалка.